ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Eθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής αποτελεί ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτουργεί από το 1980 στο Γουδί με αποστολή την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, 4 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 4 επιπλέον προγράμματα σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Σχολές καθώς και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Η λειτουργία του τμήματος υποστηρίζεται από 20 εργαστήρια σε 5 επιστημονικούς τομείς.

Στο Τμήμα προσφέρουν έργο 35 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 8 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 6 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και Διοικητικό Προσωπικό.

Το Τμήμα απαρτίζεται από 5 Τομείς: Βασικών Επιστημών, Δημόσιας Υγείας, Παθολογικός-Νοσηλευτικός, Χειρουργικός-Νοσηλευτικός, Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς.

 Μέριμνα

Η «Μέριμνα» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει δωρεάν ποιοτική φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους που είτε αντιμετωπίζουν μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια, είτε θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου. Ειδικότερα, η Μέριμνα προσφέρει:

  • Υπηρεσίες Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, στην Αθήνα, που περιλαμβάνουν ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε παιδιά και εφήβους που νοσούν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.
  • Υπηρεσίες Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών στο Πένθος μέσω δύο Συμβουλευτικών Κέντρων (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής στήριξης που καλύπτει την ελληνική επικράτεια.
  • Εξειδικευμένη κατάρτιση για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στο πεδίο με ανήλικους πρόσφυγες 
  • Έρευνα σε θέματα που αφορούν τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της σοβαρής ασθένειας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.
  • Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στη ζωή, στη σοβαρή αρρώστια και στο θάνατο.

Η Μέριμνα ιδρύθηκε το 1995 και στα 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας της έχει υποστηρίξει 50.000 παιδιά και μέλη των οικογενειών τους, 5.000 εκπαιδευτικούς, 900 επαγγελματίες υγείας και πάνω από 900 εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

Η Μέριμνα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την Παροχή Κλινικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών για Παιδιά, Εφήβους, Οικογένειες και Κοινότητες στη Σοβαρή Αρρώστια και στο Θάνατο.

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, γνωστό έως πρόσφατα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Iνστιτούτο που λειτουργεί από το 1973 στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νοσηλευτική και δυο μεταπτυχιακά προγράμματα: στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη και το Διατμηματικό, στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας  σε συνεργασία με το  Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.  To τμήμα διαθέτει 3 Ερευνητικά Εργαστήρια.

Το όραμά του Τμήματος είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των προτύπων της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής όσων ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας. Στόχος είναι η προετοιμασία  μελλοντικών επιστημόνων υγείας  προκειμένου να διαθέτουν άρτιες γνώσεις καθώς και νοσηλευτικές  και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και υπευθυνότητα στους μελλοντικούς τους ρόλους. Με την απόκτηση του πτυχίου οι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν τόσο στην κοινότητα, όσο και σε δομές  πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην οργάνωση και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, την εκπαίδευση και την έρευνα.

To Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη και μετάδοση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της θεωρητικής διδασκαλίας, της φροντιστηριακής και κλινικής πρακτικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Παράλληλα καλλιεργεί πολυεθνικές συνεργασίες για την βελτίωση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης (π.χ. Εrasmus εντατικά μαθήματα για νοσηλευτές που εστιάζουν στις επιστημονικά τεκμηριωμένες καλές πρακτικές για τη φροντίδα ενηλίκων και ηλικιωμένων ατόμων).

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)