ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

07/06/2021

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η συνεργασία με τον ΔΟΜ και 11 ΜΚΟ που λειτουργούν δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων καθώς και με 11 υπηρεσίες ψυχικής υγείας και παιδοψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων στις οποίες παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στη 2η φάση υπεβλήθη αίτημα προς τις Εισαγγελίες Ανηλίκων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Μυτιλήνης, προκειμένου να λάβουμε άδεια για τη συμμετοχή ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στη μελέτη.

27/02/2021

Στην 1η φάση της έρευνάς μας συνεργαστήκαμε με τον ΔΟΜ και 16 ΜΚΟ που λειτουργούν δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ΑΑ) και 13 υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά/εφήβους και παιδοψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της χώρας στις οποίες παραπέμπονται ΑΑ.

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)