ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 2η Φάση

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 2η Φάση

Στα πλαίσια της 2ης φάσης ολοκληρώνονται οι διαδικτυακές ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με: (1) συντονιστές και εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ή διαμερίσματα ημι-αυτόνομης διαμονής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και με (2) επαγγελματίες ψυχικής υγείας κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας και παιδοψυχιατρικών κλινικών στις οποίες παραπέμπονται οι Α.Α.  Eξαιτίας των παρατεταμένων lockdown δεν υπήρχε η δυνατότητα συνεύρεσης δια ζώσης. Παρ’ όλα αυτά η διαδικτυακή επικοινωνία είχε ένα απρόσμενο όφελος, καθώς οι συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη, Χίο κλπ) είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους τους και εκτίμησαν ότι ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα πλούσιος και παραγωγικός.

Η ερευνητική μας ομάδα εκτίμησε ότι η διενέργεια διαδικτυακών ομάδων εστιασμένης συζήτησης με ασυνόδευτους ανήλικους έφηβους θα συνέβαλε σε δυσκολίες διαμόρφωσης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και παράλληλης μετάφρασης μέσω του internet, γι’ αυτό και προτίμησε να τις μεταφέρει σε μεθύστερο χρόνο και να τις υλοποιήσει δια ζώσης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, αφού λάβει και τις σχετικές άδειες από τις τοπικές Εισαγγελικές Αρχές. Για την υλοποίηση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης η ερευνητική μας ομάδα έχει ήδη ετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση των διερμηνέων που θα συμμετάσχουν στις ομάδες.

Τέλος, καθώς τα ευρήματα από την 1η φάση της μελέτης ανέδειξαν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συχνά διαχειρίζονται το στρες και τις δυσκολίες τους μέσω συγκρούσεων, αυτοτραυματισμών και χρήση ουσιών, αποφασίστηκε δυο από τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με ασυνόδευτους ανήλικους και νέους να εστιάζουν στη βία και τις συγκρούσεις και στη χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε υπογραμμίζεται ότι η εμβάθυνση στις εν λόγω θεματικές αποτελούν το αντικείμενο δυο μεταδιδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας πανελλήνιας μελέτης:

Πιο συγκεκριμένα τα δύο αυτά μεταδιδακτορικά είναι τα εξής:

Η διαχείριση συγκρούσεων και βίας στις δομές μακρόχρονης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Ελλάδα”, που πραγματοποιεί η Ευγενία Βαθάκου, ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος.

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών  στις δομές μακρόχρονης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Ελλάδα”,  που πραγματοποιεί ο Γεράσιμος Παπαναστασάτος,  Διευθυντής του Ερευνητικού Τμήματος του ΚΕΘΕΑ, μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος